KCM 2020

Daar de Raad heeft te kennen gegeven dat alle evenementen tot 1 september niet mogen doorgaan. Dat betekent dat onze jaarlijkse KCM in juli niet zal door gaan. Wij hopen u hiermee op de hoogte te hebben gesteld. Bestuur NDDC

EuDDC aankeuring 28 maart 2020

Helaas zijn wij genoodzaakt de aankeuring ivm het Coronavirus te laten vervallen. We zullen zodra het weer kan zsm een nieuwe datum plannen.    

Van het bestuur

Zoals u op de laatste Algemene Leden Vergadering heeft vernomen zouden wij de regels omtrent de pupbemiddeling versoepelen.[lees verder]

Van het bestuur

Wij willen u nogmaals attenderen dat iedereen die een nestje fokt, of u nu een kennelnaam heeft of maar eenmalig een nestje wilt fokken, verplicht is de dekmelding bij de NDDC door te geven binnen 3 weken na de dekking. Dit heeft ook voor u consequenties als dit niet tijdig is gedaan, u kunt dan […]

Wijziging Basisreglement Welzijn & Gezondheid

De Raad van Beheer geeft te kennen: Vanaf 1 januari a.s. wijzigt het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG), in die zin dat de 10- en 24 maanden regels komen te vervallen, en worden vervangen door een 12 maanden regel. Daar komt bij dat bij de nieuwe regel gerekend zal worden met de geboortedatum (in plaats […]

Pages:123»