Van het bestuur

Zoals u op de laatste Algemene Leden Vergadering heeft vernomen zouden wij de regels omtrent de pupbemiddeling versoepelen. Deze gaan per direct in.

Thans is één van de voorwaarden dat beide ouderdieren van het nest EuDDC goedgekeurd dienen te zijn. Op deze regel kon ontheffing aangevraagd worden. Deze voorwaarde komt thans te vervallen. De ouderdieren dienen uiteraard wel te voldoen aan het Verenigingsfokreglement (VFR) van de NDDC. De fokker van het nest dient hiertoe alle gegevens van de ouderdieren compleet aan te leveren bij de dekmelding aan de pupbemiddeling.

Voor de goede orde vermelden wij nog dat wanneer één of beide ouderdieren van het nest is/zijn afgekeurd bij de EuDDC aankeuring er géén gebruik kan worden gemaakt van de puppybemiddeling.

Ook dient de fokker van het nest minimaal 1 jaar lid te zijn van onze vereniging.

Bij eventuele twijfel zal het bestuur de beslissing nemen of het aangemelde nest al dan niet aan de voorwaarden voor pupbemiddeling voldoet.

Verder willen wij u nogmaals attenderen dat iedereen die een nestje fokt, of u nu een kennelnaam heeft of maar eenmalig een nestje wilt fokken, verplicht is de dekmelding bij de NDDC door te geven binnen 5 weken na de dekking. Dit dient gestuurd te worden naar Diny Hofman van de pupbemiddeling.

Dit heeft ook voor u consequenties als dit niet tijdig is gedaan, u kunt dan bijvoorbeeld geen aanspraak meer maken op de pupbemiddeling.