Lid worden

Lidmaatschap van de NDDC.
Het lidmaatschap van de NDDC bedraagt per jaar € 35,00 per lid en € 10,00 voor een gezinslid.
Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig €  6,00.
Portokosten Buitenland € 16,00 per jaar.
Het bankrekeningnummer is 60.61.45.303 t.n.v Ledenadministratie N.D.D.C

U kunt zich hier aanmelden als lid van de NDDC.


De statuten

Ieder nieuw lid wordt verondersteld zich op de hoogte te stellen van onze statuten, Huishoudelijk Reglement en, indien er fokplannen zijn, van ons puppyreglement en het Verenigings Fokreglement. U vindt ze op deze site.

 

Opzeggen van het Lidmaatschap
Opzeggingen dienen voor 1 december van het lopende kalenderjaar schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie. Opzeggingen worden altijd schriftelijk bevestigd.