Kynologisch Reglement

Als u overweegt een nestje te nemen, moet u zich realiseren, dat een pup in Nederland alleen een stamboom krijgt als aan het Kynologsich Reglement van de Raad van Beheer wordt voldaan. 

Het volledige Kynologisch Reglement vindt u hier
U wordt van harte aangeraden om  alle 178 pagina’s eens door te lezen, maar voor ons zijn vooral van belang:

Hoofdstuk  VIII –  Basis Reglement Stambomen (BRS)

 • Artikel VIII.1
  1. Een teef mag op de datum van de dekking niet jonger zijn dan 16 maanden.
  2. Een teef die haar eerste nest zal krijgen, mag niet gedekt worden na de dag
  waarop zij 72 maanden oud is geworden.
  3. Een teef mag niet gedekt worden na de dag waarop zij 96 maanden oud is
  geworden.
 • Artikel VIII.2
  1. Een teef mag slechts twee nesten in de periode van 24 maanden voortbrengen,
  met dien verstande dat de periode tussen de dekking voor het eerste nest en de
  dekking voor het daarop volgende tweede nest tenminste 10 maanden moet
  bedragen. De periode van 24 maanden start op de datum waarop de dekking voor
  het eerste van de twee binnen deze periode geboren nesten heeft plaatsgevonden.
  2. Het is in Nederland niet toegestaan dat een teef gedurende haar leven meer dan
  vijf nesten voortbrengt.
 • Artikel VIII.3
  De volgende combinaties van fokreu en fokteef zijn niet toegestaan:
  a. Ouder / kind combinatie (combinatie P generatie / F1 generatie)
  b. Broer / zus combinatie (combinatie F generatie)
  c. Grootouder/kleinkind combinatie (combinatie P generatie / F2 generatie)
 • Artikel VIII.4
  Bij overtreding van één of meer artikelen uit dit hoofdstuk, volgt er een sanctie tegen de
  Fokker conform artikel VI.24.

Los van dit Basis Reglement Stambomen, heeft iedere bij de Raad van Beheer aangesloten rasverening, waaronder de NDDC, haar eigen Verenigings Fokreglement (VFR).

Hier moeten alle fokkers en leden die een nestje willen fokken zich aan houden.