Verantwoord een pup kopen

De zoektocht naar een pup begint altijd bij het zoeken van een verantwoorde fokker.
De bij de NDDC aangesloten fokkers dienen zich aan het Verenigings Fokreglement te houden (zie aldaar). Vraag dus altijd aan de fokker of hij/zij is aangesloten bij de NDDC. Vraag ook naar een kopie van de dekaangifte, als de fokker dekaangifte heeft gedaan, weet u zeker dat de NDDC op de hoogte is van de dekking en deze heeft getoetst.

Nestschouw
Een correcte dekking biedt natuurlijk geen garantie dat alles goed gaat. Daarom kan de fokker nestschouw aanvragen.
Een gekwalificeerd nestschouwer controleert, doorgaans in de vijfde of zesde week, op (zichtbare) afwijkingen, conditie van de moederhond, hygiëne en afwijkingen tegen de standaard. Het is niet onmogelijk dat er bij een nestschouw onvolkomendheden worden geconstateerd. Onder onvolkomenheden verstaan wij o.a. pups met een knikstaart of met een niet-erkende kleur.
Honden met een niet-erkende kleur zijn even gezonde huisdieren als honden met een wél erkende kleur. Houdt u er echter rekening mee dat u met een niet-erkende kleur niet mag fokken of showen.
Een knikstaartje is een aangeboren wervelafwijking in de staart. Dit hoeft niet erg te zijn, maar kan duiden op erfelijke afwijkingen. Met deze honden kunt u dus zeker niet fokken en wordt u uitgesloten van shows.

Vraagt u dus altijd bij de fokker naar het nestschouwformulier. Zijn de pups nog te jong, leg u dan niet vast voordat het nest geschouwd is. Als de fokker géén nestschouw heeft aangevraagd, vraagt u zich dan eens af waarom niet.

Op deze website vindt u een geboortelijst, nesten welke voldoen aan het VFR, maar welke nog niet zijn geschouwd en een puppylijst, de iets oudere nesten, die al wel zijn geschouwd.

Tenslotte zal een verantwoorde fokker u een garantieverklaring geven: mochten er in het eerste jaar ernstige afwijkingen worden geconstateerd, zal de fokker daarvoor zijn verantwoording nemen. Hoe ver dit strekt is afhankelijk van de ernst van de aandoening en van de overeenkomst die u met de fokker sluit.