Blauw x Zwart (uit blauw) kruising

Uit informatie van de Raad van Beheer is gebleken dat er momenteel GEEN stambomen meer worden afgegeven bij puppen geboren uit een combinatie Blauw x Zwart uit Blauw.

Momenteel zijn wij in overleg met de Raad van Beheer om het Convenant Variëteitskruisingen, zoals jaren geleden door de Algemene Ledenvergadering van de NDDC geaccordeerd is, door hen te laten implementeren.

Zodra er meer nieuws hieromtrent is zullen wij dat uiteraard met u communiceren

Het bestuur