Protocol aankeuringen

Een aankeuring bestaat uit de volgende onderdelen:
A.    Een deel verzorgd door een keurmeester.
B.    Een deel verzorgd door een dierenarts. (deze gezondheidsverklaring dient u zelf te laten verrichten bij de dierenarts)
C.    De schofthoogte wordt bepaald, via een officieel meetmoment.
D.    De HD-factor, via de beoordeling door een door de Raad van Beheer erkende instantie.
De resultaten van de aankeuring worden, met toestemming van de eigenaar, gepubliceerd op de website van de NDDC en/of in het clubblad.

Tot de aankeuring worden toegelaten honden, die tenminste 15 maanden oud zijn.

De kosten van de aankeuring worden door het bestuur van de NDDC vastgesteld.
Voor leden van de NDDC bedragen ze thans € 55,00  u dient zelf, met het door de NDDC verstrekte gezondheidsformulier,  het gezondheidsformulier te laten invullen en afstempelen.
Voor niet-leden bedragen ze € 100,00.

Herkeuring is € 35,00.

De kosten voor HD-onderzoek zijn geheel voor de eigenaar van de hond. En de kosten voor de gezondheidsverklaring zijn ook voor de eigenaar van de hond.

Goedgekeurde reuen worden met instemming van de eigenaar van de hond op de dekreuenlijst geplaatst, mits de eigenaar lid is van de NDDC.

Voor elke aangekeurde hond geldt het herkansingsrecht.  Dit geldt voor de totale aankeuring, maar evenzeer voor onderdelen.
De onderdelen A, B en C zijn gebonden aan een aankeuringsdag. De herkansing van onderdeel D is geregeld door de Raad van Beheer.

Om een dog aan te melden voor EuDDC-keuring dient u een kopie van de stamboom en van het registratiebewijs in te sturen naar het Kynologisch Secretariaat. Dit kan tot 1 week voor de geplande aankeuring.

Kynologisch Secretariaat | mevr. Patty Herman-Smits
Weijerweg 2| 6095  NP Baexem
T. 06 51 98 68 23 | kynologischsecretariaat@nddc.nl