Doggen in Nood

De N.D.D.C. heeft als doel te bevorderen dat de bezitters van een Duitse Dog zoveel mogelijk plezier hebben van hun hond en ook de Duitse Dog zelf een zo plezierig mogelijk leven heeft.

Maar soms kan een eigenaar niet langer optimaal voor zijn hond zorgen. Doggen in Nood streeft ernaar deze eigenaar te adviseren en te begeleiden, zodat indien mogelijk de dog bij zijn eigenaar kan blijven. Als dit écht niet lukt, zal Doggen in Nood de dog opnemen, evalueren en herplaatsen.

Wilt u een dog uit de opvang, dan dient u zich te realiseren, dat het altijd doggen betreft, die over het algemeen ouder zijn dan een jaar. Ze hebben grotendeels een “opvoeding” achter de rug, die misschien niet aansluit bij uw verwachtingen. De praktijk echter leert, dat bijna iedere dog, ongeacht zijn leeftijd, zich zeer goed aanpast, mits men hem vanaf de eerste dag duidelijk en consequent aangeeft wat u van hem/haar verwacht.

Wilt u in aanmerking komen voor een opvangdog, dan kunt u zich telefonisch in laten schrijven. Aan de hand van een aantal vragen probeer ik duidelijk te krijgen wat u verwacht van een dog, welke ervaring u heeft en met welke zaken ik rekening dien te houden.
Is er een dog in het opvangcentrum, die na observatie en de verkregen informatie naar alle waarschijnlijkheid goed bij u zou kunnen functioneren,dan wordt u door mij gebeld. U krijgt van mij alle informatie omtrent deze dog.

Dat het “klikt”

Wilt u nader kennis maken met de Dog, dan maakt ik een afspraak met de opvang wanneer u de dog kan bezoeken. Het is de bedoeling, dat het met u, uw huisgenoten en eventueel uw hond(en) “klikt”.
Het is dan ook belangrijk dat u van de mogelijkheid gebruik maakt om gezamenlijk een eindje te gaan wandelen om de dog zo goed mogelijk te leren kennen, alvorens te beslissen,of u de dog in huis haalt,is het verstandig om er een paar nachtjes over te slapen. Besluit u positief,dan kunt u de dog ophalen.
U dient dan een overeenkomst te tekenen waarin u verklaart:
De dog niet voor fokdoeleinden te gebruiken en dat u de nodige voorzorgsmaatregelen zult treffen om “ongelukjes”te voorkomen.
De dog niet te zullen verkopen of weggeven. In de situatie waarin u hem/haar niet meer kunt verzorgen dient hij/zij terug te worden gebracht naar de Opvang.
Deze opvangregeling geldt alleen voor leden van de Nederlandse Duitse Doggen Club. Bent u geen lid ,dan kunt u zich alsnog in de opvang als lid aanmelden. Ook alleen voor honden met stamboom.

Telefonisch contact

Van u zijde verwacht ik dat u minimaal twee keer telefonisch contact opneemt om ons te informeren hoe het met de dog gaat. Rond de zesde maand na plaatsing zal een vertegenwoordiger van de N.D.D.C. contact met u opnemen om u te bezoeken. Tijdens dit bezoek zult u alle door ons verkregen officiële papieren, zoals de stamboom en dergelijke ontvangen. Ik raad u aan de stamboom en dierenpaspoort over te laten schrijven op uw naam,zodat u wettig eigenaar bent met de restrictie van de door u getekende overeenkomst van de N.D.D.C.

Het financiële aspect

Er wordt een standaard bedrag van 300 euro gevraagd voor alle doggen jonger dan 3 jaar. Voor oudere doggen is het bedrag afhankelijk van leeftijd en conditie. Dit bedrag wordt contant afgerekend in het opvangcentrum.

Bestuur NDDC