Over de NDDC


De N.D.D.C. is de oudste speciaalclub van Nederland en is op gericht op 1 oktober 1893.
Het doel van de vereniging is fokkers en andere liefhebbers van Duitse Doggen te verenigen om te bevorderen dat de Duitse Doggen op goede wijze gefokt en behandeld worden, en zodoende een zo plezierig mogelijke situatie te laten ontstaan voor zowel hond en mens.

Puppymiddag, doggendagen en clubmatches
Doggendagen en andere bijeenkomsten zijn gezellige bijeenkomsten waarop u kennis maakt met de vereniging, antwoord krijgt op uw vragen en mensen leert kennen die de Duitse Dog ook een warm hart toedragen. Als u wilt kunt u uw dog -ook de grijstijger- laten bespreken door een keurmeester.
Clubmatches zijn wat officiëler. Hier brengt u uw dog voor ter keuring. Er wordt dan geplaatst naar kwaliteit en schoonheid. Maar ook hier staat voorop dat fokkers, bestuur en andere liefhebbers elkaar ontmoeten en helpen.


Aankeuringen

Mocht u plannen hebben om uw teef te laten dekken, of uw reu als dekreu aan te bieden is tijdens bovengenoemde dagen de mogelijkheid uw Duitse Dog -mits in het bezit van een stamboom- te laten aankeuren volgens EuDDC (Europese) standaard. Twee keurmeesters zullen uw dog uitgebreid bekijken op bouw, schoonheid, karakter en gangwerk. Als het beter is om uw dog niet in de fok in te zetten zal u duidelijk worden uitgelegd waarom.


Clubblad

Het clubblad is een regelmatig verschijnend, uiterst lezenswaardig blad. In het clubblad vindt u het wel en wee van de vereniging en uiteraard van de Duitse Dog. Als lid van de N.D.D.C. ontvangt u het clubblad gratis.


Opvang Duitse Doggen in nood

Soms kan het gebeuren dat een doggeneigenaar (tijdelijk) niet de juiste zorg kan geven. De opvang probeert deze mensen te helpen en te begeleiden. In het uiterste geval kan besloten worden een dog te herplaatsen. Ook hierin helpt en bemiddelt de doggenopvang.


Dekmeldingen

Op deze website vindt u de actuele dekmeldingen. De dekkingen die vermeld worden voldoen aan het Verenigings Fokreglement, wat o.a. inhoudt dat zowel de teef- als de reu-eigenaar de vereiste gezondheidsonderzoeken heeft laten verrichten, zoals een gezondheidsonderzoek, HD-onderzoek, hartonderzoek, en DNA-opslag.


Puppybemiddeling

Mochten de pups geboren zijn kunnen ze worden vermeld op de  geboortelijst. Na ca. zes weken wordt het nest gecontroleerd door een nestschouwer. Deze schouwt het nest op zaken als hygiëne, conditie van de moederhond en pups en zichtbare (aangeboren) afwijkingen bij de pups. Dit biedt u geen garanties, maar kan de kans op teleurstellingen verkleinen. Als het nest is goed bevonden, zal het worden geplaatst op de puppylijst.