EuDDC aankeuring

Om aan de voorwaarden voor puppybemiddeling via de NDDC te voldoen dienen de ouderdieren onder meer EuDDC goedgekeurd te zijn. Voor in het NHSB ingeschreven Duitse Doggen is de EuDDC aankeuring enkel en alleen voorbehouden aan de NDDC.

De kosten voor een EuDDC aankeuring bedragen voor leden van de NDDC:

Aankeuring (door 2 keurmeesters) incl. gezondheidsverklaring                    €  55,00

Herkeuring                                                                                                                 €  35,00