EuDDC aankeuring

Op zaterdag 1 juni 2024 zal er wederom een EuDDC aankeuring plaats vinden.
Lokatie is HVC, Reekstraat 13c , 6551 DR Weurt.
Keurmeesters zijn:
Dhr. Liet en Mvr. Fischat (aspirant keurmeester voor de Duitse Dog)
 
Aanmelden kan via:
secretariaat@nddc.nl
U dient een kopie stamboom, kopie registratieformulier en evt gezondheidsonderzoeken bij aanmelding mee te sturen. Aanmelden kan tot uiterlijk 11 februari 2024.
Kosten zijn 55 euro per hond en dient uiterlijk op 14 februari op de rekening van de NDDC te staan. Het bedrag kan u overmaken op naar:
NL51ABNA 0474331679