Formulieren

Voor het verenigings fokreglement zijn de volgende verklaringen verplicht alvorens u tot dekking kunt overgaan.

 • gezondheidsverklaring (standaard in de aankeuringsprocedure)
 • bewijs van afgifte bloed tbv DNA-opslag (standaard in de aankeuringsprocedure)
  Het benodigde formulier kunt u aanvragen bij het Kynologsch Secretariaat*.
  Hiertoe dient u een kopie van de stamboom en het registratiebewijs op te sturen, te mailen of te faxen.
  Het KS voert alle benodigde gegevens in en, na betaling van € 50,- euro krijgt u de formulieren van de hond toegezonden. Dit formulier dient u in tweevoud uit te draaien en mee te nemen naar uw dierenarts. Het is van belang dat de dierenarts het bloed en één exemplaar van het DNA-formulier opstuurt naar het laboratorium in Duitsland, vergeet dus niet een vooraf geadreseerde (bubbeltjes)envelop mee te nemen. Het adres vindt u op het DNA-formulier. Het andere exemplaar kunt u opsturen (of mailen) naar het Kynologisch Secretariaat.
 • formulier DCM-onderzoek (wordt tegen gereduceerd tarief aangeboden bij de aankeuring)
  Op onderstaande link vindt u een lijst van alle in Nederland gevestigde dierenartsen die in staat en bevoegd zijn een deugdelijk hartonderzoek uit te voeren. Meestal vullen zij een eigen formulier in, maar een blanco voorbeeld kunt u hier vinden.
  LET OP! Dit hartonderzoek dient voorafgaand aan de dekking verricht te zijn en mag op het moment van dekking niet ouder zijn dan 1 jaar!
  Lijst van bevoegde dierenartsen

Zo opgeteld is het dus niet alleen verstandig, maar ook voordelig om uw hond te laten aankeuren!

 • dekaangifte
  U kunt gewoon de dekmelding die u ook naar de Raad van Beheer opstuurt naar ons toe sturen.
  U kunt deze downloaden, invullen en opsturen (of mailen of faxen) naar het Kynologisch Secretariaat.
  Strikt genomen dient de dekaangifte dient vergezeld te gaan van een kopie stamboom en registratiebewijs, maar als u uw hond heeft laten aankeuren of zich netjes aan bovenstaande stappen heeft gehouden, mogen we ervan uitgaan, dat het KS reeds in het bezit is van de benodigde afstammings- en eigendomsbewijzen. Als de dekking voldoet aan het Verenigings Fokreglement, zal de dekking vanaf de vijfde week  tot aan ca. de 75-ste dag worden gepubliceerd op de website.
 • geboorte-aangifte
  Een mailtje naar het KS, met vermelding van de geboortedatum, aantal pups per kleur en geslacht volstaat. Doodgeboren pups worden ook vermeld.
  In deze mail geeft u aan of u bemiddeling via deze website en het clubblad op prijs stelt. De kosten hiervoor bedragen € 50,- (onkostenvergoeding en materialen nestschouwer). Zodra dit is ontvangen, wordt uw nest op de geboortelijst gepubliceerd om, na een positief verlopen nestschouw, naar de puppylijst te verhuizen.
 • Nek/knikstaartovereenkomst
  Mocht er in het nest een pup met een niet-erkende kleur, een knikstaart of een andere afwijking gevonden worden, dan dient u dit uiteraard aan de pupkoper te vermelden. Het Kynologisch Secretariaat biedt u een NEK/knikstaartformulier aan. Door dit te ondertekenen, geeft de pupkoper aan dat hij door u op de hoogte is gesteld van het feit dat er met de desbetreffende pup niet gefokt mag worden en de pup niet geshowd kan worden op officiële shows. Dit formulier is niet verplicht, maar ter beveiliging van zowel fokker als pupkoper en om eventuele latere problemen te voorkomen.
  U vindt hier een voorbeeld van een NEK/knikstaartformulier.

Kynologisch Secretariaat | mevr. Patty Herman-Smits
Weijerweg 2 | 6095 NP Baexem
kynologischsecretariaat@nddc.nl

Comments are closed.