Vacante bestuursfuncties

Helaas moeten wij u mede delen dat onze voorzitter, dhr F. Bonefaas  en ons bestuurslid voor Kynologische zaken, mw S. Hafkenscheid in verband met veranderde omstandigheden in hun werk hebben besloten om hun bestuursfunctie per direct neer te leggen.

Het was niet meer mogelijk om voldoende aandacht en tijd te besteden aan hun bestuursfunctie.

Het komt voor ons niet geheel onverwacht, want in de praktijk bleek het steeds moeilijker om tot een goed functioneren te komen.

Wij betreuren dit natuurlijk ten zeerste, maar zullen dit besluit moeten respecteren en wij bedanken hen voor het feit dat ze het toch hebben geprobeerd en wensen hen alle goeds voor de toekomst.

Daarmee is het bestuur echter wel in een moeilijke situatie gekomen met een bestuur van slechts drie personen.

Het bestuur heeft overwogen hoe nu verder te gaan, mede gezien het feit dat we dit jaar ons 125 jarig jubileum willen vieren.

Wij zijn toen tot de conclusie gekomen dat we  onze voormalig voorzitter de heer Jansen zouden moeten vragen of hij bereid was in ieder geval tot aan de ledenvergadering weer even mee te draaien in het bestuur.

Wij zijn verheugd dat hij meteen bereid was om in te springen, zodat we in ieder geval een werkbaar bestuur hebben, zodat de lopende zaken kunnen voortgaan.

 

Wij zijn nu natuurlijk wel op zoek naar nieuwe bestuurskandidaten en doen een beroep op onze leden om als zij iemand weten of misschien zelf wel willen, zich bij het bestuur te melden als bestuurskandidaat.

Heeft u interesse voor een bestuursfunctie dan kunt u contact zoeken met de secretaris van de NDDC, welke u van alle informatie kan voorzien. Graag zien wij reacties voor 1 mei a.s. tegemoet.

Comments are closed.