Van het bestuur

greatedanecoloursVan het bestuur

Van het bestuur,

Ons is gebleken dat het niet bij iedereen duidelijk is hoe het nu staat met het convenant met de RvB inzake de kleurvariëteitskruisingen.
Daarom hecht het bestuur eraan u te informeren omtrent de huidige stand van zaken m.b.t. dit convenant.

Het is op dit moment zo dat het bestaande convenant is beëindigd en er nog geen nieuw convenant met de RvB is afgesloten, daarom geldt op dit moment uitsluitend dat wat in het Kynologisch Reglement staat en zijn hierop geen uitzonderingen mogelijk.
Dit betekent b.v. dat combinaties tussen zwart x blauw niet mogelijk zijn.

Het afsluiten van een nieuw convenant heeft zeer veel vertraging opgelopen door de uiterst moeizame samenwerking met de DDVN.

Wij hebben weliswaar in onderling overleg tussen NDDC en DDVN al op 23 maart 2014 overeenstemming bereikt over de inhoud van een nieuw convenant, maar de officiële goedkeuring van de DDVN is tot op heden uitgebleven, waardoor wij het nog niet hebben kunnen voorleggen aan de RvB.

Het bestuur van de NDDC is er voorstander van om de combinaties zwart (uit blauw) x blauw weer mogelijk te maken en wij hebben hiervoor al geruime tijd een nieuw ontwerp klaar liggen, maar gezien het feit dat naast andere aspecten, die een rol spelen bij het afsluiten van een nieuw convenant, beide rasverenigingen overeenstemming moeten bereiken is de afloop hiervan op dit moment nog onzeker. Er staat nu een gesprek gepland met de RvB in april en we hopen dat dit tot enig resultaat zal leiden.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en indien u toch nog vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met het bestuur.

 


Comments are closed.