MEDEDELING!!!!

great_dane_chihuahua_merle_postcard-r76472681a71c4752aa155a4d4fb1213c_vgbaq_8byvr_324De Raad van Beheer heeft ons vandaag geïnformeerd dat ze overgaan tot verbod van harlekijn x harlekijn. Onderstaand de tekst die ze gaan publiceren:

Gezondheid Duitse Doggen gaat boven kleur vacht.

Bij het fokbeleid van de Raad van Beheer is gezondheid en welzijn leidend.
Zo is de fokcombinatie van bepaalde kleuren verboden als dit tot gezondheidsproblemen leidt.
De combinatie merle x merle is al langere tijd verboden, omdat deze aantoonbaar problemen geeft.

Vanaf 1 augustus 2015 zal er ook bij de Duitse Dog met de kleur harlekijn conform het Kynologisch Reglement gecontroleerd worden op de combinatie. Dit betekent dat bij alle dekkingen vanaf 1 augustus 2015 met de combinatie harlekijn x harlekijn niet in behandeling genomen zullen worden. Op verzoek van één van de rasverenigingen van de Duitse Dog is het wel toegestaan om twee harlekijnen te combineren indien er bewijs wordt meegestuurd dat een van beide dieren het merle gen NIET draagt. Als bewijs hiervoor dient er bij de dekaangifte een DNA onderzoek mee te sturen waarop vermeld staat dat de betreffende hond het merle gen niet draagt. Ook fokkers die niet aangesloten zijn bij een rasvereniging dienen aan deze voorwaarden te voldoen.

Comments are closed.