EuDDC aankeuring

Om aan de voorwaarden voor puppybemiddeling via de NDDC te voldoen dienen de ouderdieren onder meer EuDDC goedgekeurd te zijn. Voor in het NHSB ingeschreven Duitse Doggen is de EuDDC aankeuring enkel en alleen voorbehouden aan de NDDC.

In Duitsland (DDC) wordt voor Nederlandse dekreuen, die langer dan 2 jaar geleden zijn goedgekeurd, een zogenaamde definitieve foktoelating gevraagd. Daarover heeft de NDDC inmiddels met de DDC afspraken gemaakt die luiden:
De definitieve foktoelating voor Duitsland, in navolging van een eerder gedane EuDDC-aankeuring, kan voor in het NHSB ingeschreven honden uitsluitend gedaan worden door de NDDC, als lid van de EuDDC.

De kosten voor een EuDDC aankeuring bedragen voor leden van de NDDC:

Aankeuring (door 2 keurmeesters) incl. gezondheidsverklaring                    €  55,00

Herkeuring                                                                                                                 €  35,00

 

Comments are closed.